Upptäck NASAs utomjordiska liv på Saturnus måne

NASA-forskare bekräftar tecken som visar förekomsten av primitivt utomjordiskt liv på Titan, en av Saturnus månar

Baserat på information som skickats av rymdsonden Cassini, som antyder förekomsten av kemiskt komplexa kroppar på Saturnus måne, säger NASA-forskare att det finns liv på Titan. Kort sagt, de har upptäckt livsformer med atmosfärisk andning och som livnär sig på bränslet som finns på ytan av månen.

"Vi har föreslagit att det är väteförbrukning eftersom det är det uppenbara alternativet att konsumeras av levande varelser på Titan, på samma sätt som vi konsumerar syre på jorden, " säger Chris McKay, en astrobiolog som leder studien från NASA Ames Research Center i Kalifornien.

Enligt vissa specialister skulle denna upptäckt vara dubbelt viktig eftersom den inte bara bekräftar den mytiska existensen av utomjordiskt liv utan också antyder förekomsten av en organism som är radikalt annorlunda än människan eftersom den i princip fungerar från väte och inte syre som vi.

Via Telegraph