" "

Forskning avslöjar första vetenskapliga bevis som kan bevisa telepati

Experimentet letar efter bevis som visar att telepati uppstår i hjärnan. Resultaten publicerades i International Journal of Yoga av National Institute of Mental Health and Neurosciences i Bangalore, Indien.

En grupp indiska forskare analyserade ögonblicket då den berömda mentalisten Gerard Senehi gav en demonstration av sina mentala krafter för att ta reda på hur fenepet telepati fungerar i den mänskliga hjärnan. Med hjälp av en MR-skanner kunde forskarna fastställa att under denna episod registrerade den högra hippocampal gyrusen aktivitet.

Å andra sidan analyserades också hjärnaktiviteten hos ett individ som inte uppvisade telepatiska förmågor. Vid undersökning av deras hjärnaktivitet visade MRI aktivering av vänster hippocampal gyrus.

Enligt forskare är detta den första kliniskt bevisade indikationen som indikerar att mentala krafter, i detta fall telepati, har bevis med en vetenskaplig grund, i detta limbiska fall.

Resultaten ger upphov till fortsatta studier av mer mentala fenomen, eftersom dessa slutsatser kan tjäna i framtiden för ytterligare forskning på detta område.

Se hela artikeln, "Undersökning av paranormala fenomen: funktionell hjärnavbildning av telepati" (PDF), i denna länk.

[Science20]