De otroliga landspyramiderna i Sydtyrolen (BILDER)

I de italienska Alperna stiger dessa pyramidala lerlutningar där enorma stenar vilar

I de italienska Alperna finns konstiga strukturer av moreneler från istiden som stiger som naturliga pyramider på vilka stora landar vilar. Dessa strukturer är särskilt vackra, som fotograf Kilian Schoenberger påpekar, under dimmiga förhållanden. De blir dystra och dystra totems i en annan era, utkik över höjder.

Pelarna i Sydtyrolen är upparbetade av erosion och under torra årstider är de solida, men efter regnperioden blir de leriga och tunna så att backarna kollapsar.

De presenterade bilderna är Schoenbergers verk och belyser verkligen skönheten på denna plats genom att hitta en ljusare och mer skymningsbelysning.