Aromatisk turism? En kartläggning av stadslukt

Reser synestesi ... varje stad och område är hem för autentiska dofter av livsstil, temperatur, traditioner och kultur

Sensory Maps är ett projekt som bokstavligen tar lukten av en stad till ett kartplan. Och arom av ett rymd kan mycket väl fungera som en ambassadördingo av det, hur många minnen av rumsliga sammanhang i vårt minne är inte förknippade med en viss arom? Mängden data som lagras i en given parfym eller arom är imponerande, och även om det kulturellt inte är den mest uppskattade känslan (till stor del förmörkad av det visuella och hörande), är sanningen att lukten är ett värdefullt redskap för dialog med utanför.

Aromatiska landskap efter område, grannskap, till och med block, utgör dessa minutluktiga kartor över städerna som briten Kate McLean har skapat för att glädja den aromatiska kreativiteten. När vi går igenom hans arbete, bekräftar vi värdet som lukt har för ett utrymme, för vår bild och tolkning av det. I själva verket finns det de som har föreslagit att vissa av dessa aromer kan postuleras som en del av kulturstaden i en stad eller, varför inte, av mänskligheten själv.

Hur luktar Amsterdam, Paris, Milano eller Buenos Aires? Och kanske ännu viktigare, varför hade vi aldrig frågat? Sensoriska kartor är både ett manifest för att omvärdera lukt, aromer inom vår perceptuella och kulturella skala.

Några sensoriska kartor:

Amsterdam

paris_smell_bottles

paris_smell_finished Paris

milan_smell_top_view Milan